Konfiguracja wtyczki WordPress

Chciałbym zlecić konfigurację wtyczki na WordPress.

Chodzi o budowę mini jobboard oraz pokazanie własnych ofert na stronie. Funkcje dla zalogowanych i niezalogowanych userów oraz ich role można obsłużyć innym pluginem.

Funkcjonalność bazowa odpowiednio do podstron menu opisanych na dole:

Użytkownicy:

 • Admin
 • Firma
 • Agent
 • Użytkownicy po zalogowaniu nie będą używać WordPress backend. Mają widzieć tylko stronę typu dashboard (strona front z menu dla zalogowanych)
 • Rejestracja na stronie frontend tylko dla Agentów.
 • Rejestracja konta firmy tylko przez admina na backend/

Listy i tabele:

 • muszą zawierać ID, Kto dodał kandydata, datę dodania, status – to ważne szczegóły na listach
 • przełączanie statusów czy przypisywanie ofert do firm powinno być na liście (generowanej z wtyczki- lub w miarę prosto)
 • jako agencja musimy mieć czytelne listy z sortowaniem np. po stanowisku, każda kolumna będzie ważna.

Ogólny flow

 • Wyświetlana jest lista ofert, w szczegółach oferty znajduje się guzik aplikuj.
 • Guzik „aplikuj” wywołuje formularz Aplikuj.
 • Niezalogowany „kandydat” wypełnia formularz (nie tworzy konta, dostaje tylko powiadomienie) wtyczka przypisuje kandydata do listy admina (właściciel)
 • Zalogowany „agent” wypełnia formularz i wtyczka przypisuje kandydata do jego listy (właściciel)
 • Kandydat ma status Nowy, Przyjęty, Czeka.
 • Tylko admin zmienia status.
 • Do strony loguje się użytkownik Pracodawca i Agent (lista zakładek poniżej)