Program dla Agencji Pracy do obsługi danych pracowników

Program dla Agencji Pracy do obsługi danych pracowników jak również zawierający

– etapy procesu rekrutacji

– dane pracowników

– dane mieszkaniowe

– dane rozliczeniowe

– dodatkowe moduły

Zlecenie w kategorii: Inne specjalistyczne zlecenia informatyczne i telekomunikacyjne