| zarejestruj się
Zaufani partnerzy

Zaufani Partnerzy to podmioty współpracujące z zlecenianastrony.pl, w tym reklamodawcy, sieciowe agencje reklamowe, partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji. Umowy pomiędzy Spółką i Zaufanymi Partnerami gwarantują, że przekazywane dane osobowe będą przetwarzane w ramach obowiązującego prawa. W niektórych wypadkach dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.

 

Zaufani partnerzy