Stworzenie narzędzia (strona internetowa) do raportowania danych z SM

Zlecę stworzenie narzędzia na stronę internetową dającego możliwość obsługi zakładanych na niej profili twórców internetowych. Poprzez te profile będą mogli pobierać z ich kont w social mediach (Instagram, Facebook, You Tube, Tik Tik) określone dane (konieczność znajomości API tych SM).

Narzędzie to ma również tworzyć na ich podstawie ujednolicony raport, który później będzie przekazywany poprzez to narzędzie do panelu prowadzonego przez inną jednostkę, posiadającą również swój panel w narzędziu.