Wtyczka w JS do aplikacji webowej

Zlecę wykonanie (jest część kodu) wtyczki do aplikacji webowej TimCom. Zadaniem wtyczki ma być automatyczne odświeżanie pojawiających się na liście ofert, automatyczne otwieranie najnowszego okna oferty oraz automatyczne wybieranie numeru telefonu oferenta.