Wykonanie mostu pomiędzy API systemu zleceń a API klientów

Zlecenie polega na wykonaniu mostu pomiędzy naszym API, a systemami klientów.

Działanie ma polegać na:

  • niewizualnym monitorowaniu folderów wymiany (ftp bądź smb),
  • odczycie plików (XML w różnych formatach),
  • konwersji na standardowy format XML i przesłaniu do API systemu zleceń.
  • Po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej – e-mail z komunikatem obsługującego o pojawieniu się nowego zlecenia, wraz z załączonymi plikami pobranymi z folderu wymiany.

Potrzebujemy dokonać konwersji dwóch różnych formatów plików. System powinien przewidywać możliwość dodawania kolejnych formatów plików, w miarę potrzeb. W późniejszym czasie chcemy zbudować interfejs, który pozwoli na dowolne mapowanie plików (xml, xls) na format wejściowy naszego API.